Europa, Vredesproject of Genadeloze Geldmachine? Een Relaas van een Nederlander in Duitsland

Europa, Vredesproject  of Genadeloze Geldmachine? Een Relaas van een Nederlander in Duitsland
Klik hier voor een preview
Robert HeiligersRobert Heiligers

Al jarenlang worden er verwarde discussies gevoerd over oorzaken en gevolgen van de sociaaleconomische malaise waarin Europa zich bevindt. In de tussentijd gebeurt er weinig. Duidelijk is echter dat sinds de zogenaamde eurocrisis talloze mensen hun baan verloren hebben en er weinig zicht is op verbetering. Tegelijkertijd lijken veel multinationals niet meer te weten waar ze hun steeds grotere winsten moeten parkeren.

De regeringen blijken niet in staat om de groeiende onrust bij de bevolking weg te nemen. Zij beperken zich voornamelijk tot het doorvoeren van verdere bezuinigingen en de mededeling dat een gemiddeld werkloosheidscijfer van 10% in de EU een structureel verschijnsel is. De sterke opkomst van rechtspopulistische bewegingen in West Europa zijn, net als de recente Brexit, een symptoom van het snel toenemende gevoel van onbehagen.

De oorzaken van de eurocrisis zijn niet de ontspoorde overheidsfinanciën. Deze zijn het gevolg en niet de oorzaak van de crisis. Bovendien hebben de strikte bezuinigingen de economische problemen alleen maar groter gemaakt. De oorzaken van de eurocrisis moeten worden gezocht in bankproblemen en systeemdefecten van de eurozone. Daar worden de oplossingen dan ook gevonden. Tevens moeten de uitwassen van de globalisering worden aangepakt. Deze vormen niet alleen een gevaar voor de vrije handel, maar ook voor de democratie.

Dit boekje gaat in op de verschillende aspecten van de huidige crisis en komt met een paar voorstellen hoe men het huidige systeem ingrijpend en duurzaam zou kunnen ombouwen.